§ 10. Синус, косинус, тангенс суммы и разности

Синус суммы sin (α + β) = sin α · cos β + cos α · sin β

Синус разности sin (α – β) = sin α · cos β – cos α · sin β

Косинус суммы cos (α + β) = cos α · cos β – sin α · sin β

Косинус разности cos (α – β) = cos α · cos β + sin α · sin β

Тангенс суммы

Тангенс разности